Türk resim sanatı ve tarihi, binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. Türkler, Orta Asya’da yerleşik oldukları dönemlerden itibaren resim sanatıyla ilgilenmişlerdir. Ancak, Türk resim sanatının gerçek anlamda ortaya çıkması İslamiyet’in kabulünden sonra gerçekleşmiştir.

İslam kültüründe resim yapmak ve insan figürü çizmek uzun süre yasaklanmıştı. Bu nedenle, Türk ressamları İslami motiflerle süslü geometrik desenler ve hat sanatı ile uğraşmışlardır. Ancak, Osmanlı döneminde bu yasak kısmen kaldırılmış ve resim sanatı gelişmeye başlamıştır.

Osmanlı dönemi resim sanatı, çoğunlukla portreler, manzaralar ve dinî konulara yönelik çalışmalardan oluşmaktadır. Bu dönemde resimler genellikle tuval veya ahşap panellere yağlı boya veya sulu boya ile yapılmıştır.

Cumhuriyet dönemi Türk resim sanatı ise, Batı etkileriyle şekillenmiştir. Modern sanat anlayışıyla birlikte Türk resim sanatında soyut ve deneysel çalışmalar da görülmeye başlanmıştır. Sanatçılar, doğa, insan figürleri ve hayvanlar gibi farklı konuları ele almışlardır.

Türk resim sanatı, günümüzde de gelişimini sürdürmektedir. Türk ressamları, ulusal ve uluslararası sergilerde eserlerini sergilemektedirler. Sanatçılar, farklı teknikler ve materyaller kullanarak eserlerini yaratmaktadırlar. Türk resim sanatı, kültürümüzün önemli bir parçasıdır ve gelecekte de gelişimini sürdürecektir.

Türk resim sanatında önemli isimler arasında Osman Hamdi Bey, İbrahim Çallı, Şeref Akdik, Fahrelnisa Zeid, Burhan Doğançay, Neşe Erdok ve Bedri Baykam gibi sanatçılar bulunmaktadır. Bu sanatçılar, Türk resim sanatının gelişimine önemli katkılar sağlamış ve uluslararası arenada da tanınmışlardır.

Türk resim sanatı, günümüzde de hala gelişmeye devam etmektedir. Sanatçılar, farklı teknikler ve materyaller kullanarak, yaratıcılıklarını sergilemektedirler. Türkiye’de, İstanbul Modern, Pera Müzesi, Sakıp Sabancı Müzesi ve İstanbul Resim ve Heykel Müzesi gibi önemli müzelerde Türk resim sanatı eserleri sergilenmektedir.

Türk resim sanatı, geçmişiyle ve geleceğiyle bir bütündür. Türk kültürü ve tarihinin önemli bir parçasıdır. Sanatçılarımız, yaratıcılıklarını sergileyerek, Türk resim sanatını daha da ileriye taşımaya devam edeceklerdir.

 1. Osman Hamdi Bey (1842-1910) – Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk resim öğretmeni ve müzecisi olan sanatçı, Türk resim sanatının öncülerinden biridir.
 2. İbrahim Çallı (1882-1960) – Türk resim sanatının önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilir ve Türk resim sanatının modernizasyonu için önemli bir rol oynamıştır.
 3. Şeker Ahmet Paşa (1857-1939) – Türk resim sanatının ilk dönemlerinde etkili olan bir ressamdır. Eserleri Osmanlı dönemine ait yaşam tarzını yansıtmaktadır.
 4. Bedri Rahmi Eyüboğlu (1913-1975) – Türk resim sanatında modernizmin öncü isimlerinden biridir. Türk resim sanatı için yeni bir tarz yaratmıştır.
 5. Fikret Mualla (1903-1967) – İstanbul Ressamlar Cemiyeti’nin kurucusu olan Fikret Mualla, soyut ve dışavurumcu tarzda eserler veren bir ressamdır.
 6. Hoca Ali Rıza (1858-1939) – Türk resim sanatının öncülerinden biri olarak kabul edilir ve eserleri Osmanlı döneminin yaşam tarzını yansıtmaktadır.
 7. Avni Lifij (1901-1966) – Türk resim sanatında modernizmin öncülerinden biri olarak kabul edilir. Soyut ve dışavurumcu tarzda eserler vermiştir.
 8. Mehmet Siyah Kalem (15. yüzyıl) – Türk resim sanatının en eski örneklerinden biridir. Eserleri çoğunlukla minyatür tarzındadır.
 9. Halil Dikmen (1898-1964) – Türk resim sanatının modernizasyonunda önemli bir rol oynayan sanatçılardan biridir.
 10. Şevket Dağ (1892-1978) – Türk resim sanatının modernizasyonunda önemli bir rol oynayan sanatçılardan biridir.
 11. Nuri İyem (1915-2005) – Türk resim sanatında modernizmin öncülerinden biri olarak kabul edilir.
 12. Cevat Dereli (1909-1958) – Türk resim sanatının modernizasyonunda önemli bir rol oynamış ve İstanbul Ressamlar Cemiyeti’nin başkanlığını yapmıştır.
 13. Fahrelnissa Zeid (1901-1991) – Türk resim sanatında modernizmin öncülerinden biri olarak kabul edilir.
 14. İbrahim Balaban (1924-1999) – Türk resim sanatında modernizmin öncülerinden biri olarak kabul edilir.
 15. Fethi Karakaş (1918-1986) – Türk resim sanatında modernizmin öncülerinden biri olarak kabul edilir.
 16. Burhan Doğançay (1929-2013) – Dünya çapında tanınan bir Türk ressamdır ve sokak sanatı temalı eserleriyle bilinir.
 17. Adnan Çoker (1927-2018) – Türk resim sanatının önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilir ve soyut eserler vermiştir.
 18. Neşet Günal (1938-2019) – Türk resim sanatının modernizasyonunda önemli bir rol oynamış ve soyut eserler vermiştir.
 19. Mübin Orhon (1924-1981) – Türk resim sanatının modernizasyonunda önemli bir rol oynayan ve soyut eserler veren bir sanatçıdır.
 20. Selim Turan (1915-1994) – Türk resim sanatında modernizmin öncülerinden biri olarak kabul edilir.
 21. Bedri Baykam (1957-) – Türk resim sanatında postmodernizmin öncülerinden biri olarak kabul edilir.
 22. Ömer Uluç (1920-1988) – Türk resim sanatında modernizasyonunda önemli bir rol oynamış ve soyut eserler vermiştir.
 23. Avni Arbaş (1919-2003) – Türk resim sanatında modernizasyonunda önemli bir rol oynamış ve figüratif eserler vermiştir.
 24. Sabri Berkel (1909-1993) – Türk resim sanatının önde gelen isimlerinden biridir ve eserleri genellikle doğa ve kırsal yaşamı konu alır.
 25. Hikmet Onat (1908-1977) – Türk resim sanatında modernizasyonunda önemli bir rol oynamış ve figüratif eserler vermiştir.
 26. Nuri Abaç (1920-1991) – Türk resim sanatında modernizmin öncülerinden biri olarak kabul edilir ve soyut eserler vermiştir.
 27. Ferruh Başağa (1930-2017) – Türk resim sanatında modernizasyonunda önemli bir rol oynamış ve soyut eserler vermiştir.
 28. Şinasi Barutçu (1925-2006) – Türk resim sanatında modernizasyonunda önemli bir rol oynamış ve soyut eserler vermiştir.
 29. Süleyman Saim Tekcan (1899-1964) – Türk resim sanatının öncülerinden biri olarak kabul edilir ve eserleri genellikle İstanbul manzaralarını konu alır.
 30. Şadi Çalık (1917-1995) – Türk resim sanatında modernizasyonunda önemli bir rol oynayan ve figüratif eserler veren bir sanatçıdır.
 31. Devrim Erbil (1937-) – Türk resim sanatında modernizasyonunda önemli bir rol oynamış ve figüratif eserler vermiştir.
 32. Sabahattin Eyüboğlu (1908-1973) – Türk ressam, yazar ve çevirmen olan Sabahattin Eyüboğlu, Türk sanatının modernizasyonunda önemli bir rol oynamıştır.
 33. Fahri Özsoy (1911-1981) – Türk resim sanatında modernizasyonunda önemli bir rol oynamış ve soyut eserler vermiştir.
 34. Adem Genc (1960-) – Türk resim sanatında postmodernizmin öncülerinden biri olarak kabul edilir.
 35. Ekrem Kahraman (1930-2012) – Türk resim sanatında modernizasyonunda önemli bir rol oynamış ve soyut eserler vermiştir.
 36. İsmail Acar (1971-) – Dünya çapında tanınan bir Türk ressam ve heykeltıraştır.
 37. Gürbüz Doğan Ekşioğlu (1943-) – Türk resim sanatında postmodernizmin öncülerinden biri olarak kabul edilir.
 38. Mustafa Pilevneli (1938-2000) – Türk resim sanatında modernizasyonunda önemli bir rol oynamış ve soyut eserler vermiştir.
 39. Hüsamettin Koçan (1953-) – Türk resim sanatında postmodernizmin öncülerinden biri olarak kabul edilir.
 40. Kemal Önsoy (1949-) – Türk resim sanatında postmodernizmin öncülerinden biri olarak kabul edilir.
 41. İhsan Cemal Karaburçak (1906-1972) – Türk resim sanatında modernizasyonunda önemli bir rol oynamış ve soyut eserler vermiştir.
 42. Komet (1974-) – Türk resim sanatında graffiti tarzı eserler veren bir sanatçıdır.
 43. Seza Paker (1937-) – Türk resim sanatında postmodernizmin öncülerinden biri olarak kabul edilir.
 44. Kemal Tufan (1922-1981) – Türk resim sanatında modernizasyonunda önemli bir rol oynamış ve soyut eserler vermiştir.
 45. Mustafa Ata (1950-) – Türk resim sanatında postmodernizmin öncülerinden biri olarak kabul edilir.
 46. Nejat Devrim (1921-1995) – Türk resim sanatında modernizasyonunda önemli bir rol oynamış ve soyut eserler vermiştir.
 47. İsmail Saray (1957-) – Türk resim sanatında postmodernizmin öncülerinden biri olarak kabul edilir.
 48. Ali Atmaca (1955-) – Türk resim sanatında postmodernizmin öncülerinden biri olarak kabul edilir.
 49. Kuzgun Acar (1962-) – Türk resim sanatında postmodernizmin öncülerinden biri olarak kabul edilir.
 50. Elif Uras (1981-) – Türk resim sanatında postmodernizmin öncülerinden biri olarak kabul edilir.