Antika kılıç, hançer, süngü ve kama, tarihte kullanılmış farklı silah türleridir.

 • Antika kılıç, genellikle uzun ve keskin bir bıçağı olan bir silahtır.
 • Hançer, kısa ve keskin bir bıçağı olan bir silahtır. Genellikle yakın mesafede yapılan saldırılarda kullanılır. Hançerler, Ortaçağ’dan itibaren yaygın olarak kullanılmıştır.
 • Süngü, uzun bir sivri uca sahip bir silahtır. Öncelikle piyade savaşlarında kullanılmıştır. Süngülerin amacı, düşman askerleri uzaktan durdurmaktı. Genellikle tüfeklerin ucuna takılırdı.
 • Kama, küçük bir bıçaktan daha büyük ama bir kılıçtan daha küçük bir silahtır. Özellikle Doğu Asya’da kullanılmıştır. Tarım araçlarından esinlenerek yapılmıştır ve genellikle yakın mesafede yapılan saldırılarda kullanılır.

Bu silahlar tarihte önemli bir rol oynamıştır ve bazıları günümüzde de hala kullanılmaktadır.

Bu, farklı tiplerdeki kılıç ve hançerlerin bazı örnekleridir:

 1. Paşa ve subay kılıçları: Genellikle Osmanlı İmparatorluğu’nda kullanılmıştır. Paşa ve subayların resmi kıyafetlerinin bir parçası olarak kullanılırdı.
 2. Merasim, tören kılıçları: Özellikle askeri törenlerde kullanılmıştır. Gösterişli ve süslü tasarımları vardır.
 3. Mahmuzlu kılıçlar: Kılıcın sapında bir mahmuz (düğme) bulunan kılıçlardır. Osmanlı İmparatorluğu’nda savaş ve törenlerde kullanılmıştır.
 4. Ertuğrul kılıçları: Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi’nin kılıcıdır. Geleneksel Türk kılıçlarından biridir.
 5. Yatağan kılıçları: Yatağan kasabasında yapılan kılıçlardır. Kavisli bir bıçağı ve genellikle tek bir kenarı vardır.
 6. Savaklı altın, gümüş kılıç ve hançerler: Geleneksel olarak Orta Asya’da yapılan, sapları altın veya gümüşle kaplı kılıç ve hançerlerdir.
 7. Enveriye hançer ve kılıçları: Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde Enver Paşa tarafından kullanılan kılıç ve hançerlerdir.
 8. Çerkez kamaları: Çerkezler tarafından yapılan büyük ve kıvrımlı bıçaklardır. Geleneksel olarak Kafkasya’da kullanılırlar.
 9. Üzeri yazılı kılıç, kama, hançer, süngü çeşitleri: Kılıçların bıçaklarının üzerine özellikle Osmanlı İmparatorluğu döneminde çeşitli yazılar yazılabiliyordu.
 10. Gümüş, altın, mücevher işlemeli kılıç ve hançerler: Özellikle zengin ve soylu kişilerin kullandığı, üst düzey süslemelere sahip kılıç ve hançerlerdir.
 11. Avrupa kılıç ve hançerleri: Avrupa’da yapılan kılıç ve hançerlerdir. Farklı dönemlere ve tarzlara göre değişiklik gösterirler.
 12. Uzak Doğu kılıç ve hançerleri: Japonya’da yapılan kılıçlara “katana”, Çin’de yapılan kılıçlara “dao” denir. Geleneksel olarak savunma sporu olan kendo’da kullanılırlar.