Antika el yazması ve hat eserleri, el yazması kitaplar, belgeler ve resimler gibi el yazısıyla yazılmış eserlerdir. Bu eserler genellikle geçmiş dönemlerden kalmıştır ve tarihi, kültürel ve sanatsal önem taşırlar.

Hat eserleri ise İslam sanatında önemli bir yere sahip olan hat sanatının ürünleridir. Hat sanatı, Arapça ve diğer dillerde yazılan metinlerin estetik bir şekilde yazılması ve süslenmesiyle ilgilenir. Hat sanatçıları, çeşitli yazı stilleri ve süslemeler kullanarak harfleri ve kelimeleri sanat eseri haline getirirler.

Antika el yazması ve hat eserleri, kültür tarihimize tanıklık ettiği gibi sanatsal açıdan da büyük önem taşırlar. Bu eserler, zamanın ruhunu, kültürünü ve sanatsal gelişimini yansıtır. Ancak bu eserlerin korunması ve korunarak geleceğe aktarılması için özel bir bakım ve koruma gerektirirler.

 1. Osmanlı Sülüs Yazıları: Sülüs, hat sanatı içinde en yaygın kullanılan yazı stili olarak kabul edilir. Osmanlı Devleti’nde en çok kullanılan resmi yazı stiliydi. Genellikle büyük boyutta kitaplar ve belgeler yazmak için kullanılır.
 2. Osmanlı Nesih Yazıları: Nesih, daha ince ve düzgün bir yazı stili olup, Osmanlı Devleti’nde resmi ve edebi metinlerde sıkça kullanılmıştır. Nesih yazısı genellikle kitaplar, belgeler, mektuplar ve şiirler için kullanılır.
 3. Osmanlı Divani Yazıları: Divani, Osmanlı Devleti’nde en çok kullanılan ve en yüksek sanatsal değere sahip yazı stili olarak kabul edilir. Genellikle divan şiirinde kullanılır. Divani yazısı, yuvarlak, kıvrımlı ve dekoratif bir yazı stiline sahiptir.
 4. Cel-i Divani Yazıları: Cel-i divani, divani yazısının daha süslü bir versiyonudur. Çoğunlukla tezyinatlı ciltlerde, süslemeli albümlerde ve hat sanatı eserlerinde kullanılır.
 5. Osmanlı Talik Yazıları: Talik, ince ve sade bir yazı stili olup, Osmanlı Devleti’nde mektuplar ve belgeler için kullanılmıştır. Genellikle diğer yazı stilleriyle birlikte kullanılır.
 6. Altın Varaklı Yazılar: Altın varaklı yazılar, hat sanatı eserlerinde altın varak kullanılarak yazılmış yazıları ifade eder.
 7. Tezhip İşlemeli Yazılar: Tezhip işlemeli yazılar, hat sanatı eserlerinde yazıların yanında tezhip sanatı kullanılarak süslemelerin yapıldığı yazılardır.
 8. Hat Sanatı ile Yazılmış Kitap ve Eserler: Hat sanatı ile yazılmış kitaplar ve eserler, çoğunlukla manzum veya mensur eserlerin yazıldığı kitaplardır. Bu eserler, hat sanatının en yüksek örneklerini içerirler.
 9. Eser-i İstanbul ve Anadolu İşi Hat Yazıları: Eser-i İstanbul, Osmanlı Devleti’nde yazılan ve İstanbul’da yazılmış olan eserleri ifade eder. Anadolu işi hat yazıları ise, Osmanlı Devleti’nde Anadolu’da üretilen hat eserlerini ifade eder.
 10. Arap Hat Yazıları: Arap hat yazıları, Arap harflerini kullanan yazı stillerini ifade eder.
 11. İran Hat Yazıları: İran hat yazıları, Farsça metinleri yazmak için kullanılan İran hat sanatının örneklerini içerir. İran hat yazıları, diğer hat yazılarından farklı bir yazı stiline sahiptir.
 12. Kûfî Yazıları: Kûfî, İslam hat sanatının en eski yazı stillerinden biridir. Kûfî yazıları, kare veya dikdörtgen şekillerden oluşan harflerle yazılır.
 13. Mukatta Yazıları: Mukatta, Arapça’da “kesilmiş” anlamına gelir. Mukatta yazıları, harflerin üst kısımlarının kesilerek yazıldığı bir yazı stiline sahiptir.
 14. Reşti Yazıları: Reşti, Farsça yazılmış metinler için kullanılan bir yazı stilidir. Reşti yazıları, ince ve süslü bir yazı stiline sahiptir.
 15. Tuhfetü’l-Muhtâc ve Mukaddimetü’l-Edeb: Tuhfetü’l-Muhtâc ve Mukaddimetü’l-Edeb, İslam hat sanatının en önemli kitaplarından biridir. Bu kitaplar, Arap ve Fars dillerinde yazılmış metinlerin nasıl yazılacağına dair bilgiler içerir.